Trzy czwarte szaleństw są ty...

Chamfort
Trzy czwarte szaleństw są tylko głupstwami.