Tylko człowiekowi właściwe ...

Michel Quoist
Tylko człowiekowi właściwe jest to, że może rozsądnie ryzykować swoim życiem.