Tylko głupcy się nie zmienia...

Gabriela Zapolska
Tylko głupcy się nie zmieniają.