Tylko kultura umysłowa ...

Ryszard Wagner
Tylko kultura umysłowa może przysposobić człowieka do rozkoszowania się życiem w jego najwyższej pełni.