Tylko tam, gdzie jest rozmyśl...

Hans Margolius
Tylko tam, gdzie jest rozmyślanie, może być zrozumienie. Tylko tam, gdzie jest zrozumienie – jest miłość.