Tylko z pomocą silnych można...

Bertold Brecht
Tylko z pomocą silnych można dopomóc słabym.

Najczęściej szukane:

pszczoła ,   ul ,   czyńmy to godbie ,   czyńmy to godnie ,   być może to co robimy ,   być może to ,   wszystko co robimy ,   zasady ,   UCIEKAC ,   BYC GONIONYM ,