Tylko z pomocą silnych można...

Bertold Brecht
Tylko z pomocą silnych można dopomóc słabym.