U złego gospodarza wróble go...

polskie
U złego gospodarza wróble gospodarują w spichrzu.