Ucieczka przed problemami, tyl...

Głupota
Ucieczka przed problemami, tylko mnoży problemy. Anna Maria Mianowska

Najczęściej szukane:

Onsager ,   Dyson ,   derrida ,   derida ,   Wilson ,   Boltzmann ,   Gibbs ,   Gibs ,   Born ,   biedni nie maja marzen ,