Uczony dobrze zna warto...

Wolter
Uczony dobrze zna wartość pieniądza, ale bogaty nie zna wartości wiedzy.