Umysł porusza się w przedziw...

Georges Bataille
Umysł porusza się w przedziwnym świecie, złożonym z trwogi i ekstazy.