Utrzymuje ziemię w jednej ca...

Anna Jokai
Utrzymuje ziemię w jednej całości ta sama siła, którą przeznacza się do jej rozsadzenia.