Uwodzić się próżnością z...

Maria Karolina Leszczyńska
Uwodzić się próżnością ze swej dostojności jest to okazywać się niższym od niej.