Uznanie związku małżeńskie...

Napoleon Bonaparte
Uznanie związku małżeńskiego za nierozerwalny to prowokacja do zbrodni.