W afekcie większa moc niż we...

Wacław Potocki
W afekcie większa moc niż we wstydzie.