W każdej przeszkodzie i trudn...

Alfred Musset
W każdej przeszkodzie i trudności do zwalczania tkwi cząstka tajemnicy bogów.