W kraju ślepych zamykaj oczy,...

kałmuckie
W kraju ślepych zamykaj oczy, w kraju chromych pociągaj nogą.