W miłości pragniesz, by...

Marcel Achard
W miłości pragniesz, by ci wierzono; w przyjaźni, by cię rozumiano.