W polityce cała sztuka polega...

Emil Zola
W polityce cała sztuka polega na tym, aby mieć dobre oczy i umieć wykorzystać ślepotę innych.

Najczęściej szukane:

jan chryzastom oasek ,   jan chryzastom pasek ,   bogactwo ,   sprawy ,   nic ,   atmosfer ,   atmosfer ,   interes ,   zaintere ,   przyjaciółka ,