Wiatr przyniósł, wiatr zabra...

perskie
Wiatr przyniósł, wiatr zabrał,