Więcej żona garścią niż m...

rosyjskie
Więcej żona garścią niż mąż workiem przyniesie.