Wieczne gonienie za odpoczynki...

amerykańskie
Wieczne gonienie za odpoczynkiem męczy.