Wiecznością jest każda upł...

Nikos Kazantzakis
Wiecznością jest każda upływająca chwila.