Wiedza jest drugim słońcem d...

Heraklit z Efezu
Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają.