Wiedzieć: to przekształcać ...

Anita
Wiedzieć: to przekształcać na twardej drodze wątpliwość w wiarę.