Wiele jest dróg Pana, chocia...

Hilary z Poiters Św.
Wiele jest dróg Pana, chociaż On sam jest Drogą.