Wielkie miłości są proste, ...

Miłość
Wielkie miłości są proste, tylko małe są pełne powikłań.