Wierzę, że tam w górze jest...

Woody Allen
Wierzę, że tam w górze jest coś, co czuwa nad nami. Niestety, jest to rząd.