Winnych niech własne potępi ...

Juliusz Słowacki
Winnych niech własne potępi sumienie.