Władza absolutna wywołuje u ...

Andre Maurois
Władza absolutna wywołuje u człowieka rozpętanie najgorszych instynktów.