Właściwą rzeczą głupców ...

Fryderyk Chrystian Hebbel
Właściwą rzeczą głupców jest przyglądanie się wadom innych i zapominanie o własnych.