Wola człowieka jest jego kró...

islandzkie
Wola człowieka jest jego królestwem niebieskim i staje się często piekłem.