Wolność to zdolność do sam...

Georges Clemenceau
Wolność to zdolność do samodyscypliny.