Wstydliwość — to ...

Karol Darwin
Wstydliwość — to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech.