Wszędzie reputacja jest głos...

Józef Korzeniowski
Wszędzie reputacja jest głosem, w którym połowa prawdy, połowa fałszu.