Wszyscy chcą rozumieć malars...

Pablo Picasso
Wszyscy chcą rozumieć malarstwo, dlaczego nie próbują rozumieć śpiewu ptaków.