Wszyscy ludzie w gruncie rzecz...

Robert Louis Stevenson
Wszyscy ludzie w gruncie rzeczy są lepsi aniżeli ich zewnętrzne oblicze, niż krępujące ich pozory.