Wszyscy musimy wspólnie dź...

Albert Schweitzer
Wszyscy musimy wspólnie dźwigać brzemię niedoli ciążącej nad światem.