Wszystkie dobre maksymy istnie...

Blaise Pascal
Wszystkie dobre maksymy istnieją w świecie; chybią się tylko w ich stosowaniu.