Wszystkie organizacje mają de...

Bertrand Russell
Wszystkie organizacje mają dekalog moralny — nawet załoga pirackiego okrętu.