Wszystkie wielkie myśli rodz...

Friedrich Nietzsche
Wszystkie wielkie myśli rodzą się podczas marszu.