Wszystko dobre, co się dobrze...

William Shakespeare
Wszystko dobre, co się dobrze kończy.