Wyniki dla zapytania: -8047)) AS VkcK WHERE 3793=3793 OR (SELECT CHR(101)||CHR(79)||CHR(102)||CHR(117) FROM DUAL)='eOfu'-- tFIc

Najczęściej szukane:

emerytura ,   skóra ,   krewny ,   krzywo ,   sen ,   śmiech ,   zmarły tata ,   ściskać ,   sen ,   dzban ,