Wyniki dla zapytania: AtIe'||(SELECT TGxC FROM DUAL WHERE 4721=4721 AND 9989=9989)||'