Wtedy tylko odczuwamy potrzeb...

Epikur
Wtedy tylko odczuwamy potrzebę przyjemności, gdy z jej braku doznajemy bólu.