Wyprzeć się tego, co ma się...

Henri Frederic Amiel
Wyprzeć się tego, co ma się najlepszego, to podłość.