Z gnuśnego, utratnego, łakom...

Jan Kochanowski
Z gnuśnego, utratnego, łakomego i zwadliwego nie będziesz miał przyjaciela dobrego.