Z władzą nie można flirtowa...

Andre Malraux
Z władzą nie można flirtować. Trzeba ją poślubić.