Za panią matką idzie pacierz...

polskie
Za panią matką idzie pacierz gładko.