Za to, że błądził wiele ra...

Krystyna Sylwestrzak
Za to, że błądził wiele razy, nie winił siebie, lecz drogowskazy.