Zachowuj się w taki sposób, ...

Poradnik życia
Zachowuj się w taki sposób, żeby twoja szkoła chciała cię poprosić o wygłoszenie przemówienia do maturzystów.